Máy GPS RTK Comnav T300 có thể kết nối với mọi máy GNSS RTK của các thương hiệu máy thu RTK khác nhau như Trimble, Leica, CHCNav, South, Hi target hay Unistrong,….. hoặc các loại UAV RTK khác nhau như Fantom 4 RTK, M300 RTK.

Máy đo RTK Comnav T300 Plus được tích hợp chế độ bù nghiêng đến 300 cùng với 572 kênh, giúp máy GPS Comnav T300 Plus có thể bắt được tín hiệu của nhiều hệ thống vệ tinh khác nhau, đẩy nhanh quá trình fix điểm và tăng độ chính xác cho các giá trị đo.

0974 371 626