Kiểm Định Máy Thủy Bình-Máy Kinh Vĩ-Máy Toàn Đạc Là Gì?

Kiểm định máy thủy bình, kiểm định máy kinh vĩ và kiểm định máy toàn đạc là qui trình cần thiết để kiểm tra và hiệu chuẩn máy, giúp cho các dòng máy hoạt động bình thường, đo đạc ổn định và chính xác theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Compare

0974 371 626